Ekonomifakta

Befolkningsökning, Norrtälje

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 65 770 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 36:e högsta i landet med 3,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats