Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Norrköping

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 145 163 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats