Ekonomifakta

Andel högutbildade, Norrköping

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 145 163 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 67:e högsta i landet med 26 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats