Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Nordanstig

Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 370 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 23:e lägsta i landet med 12,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats