Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Nordanstig

Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 370 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 92:a högsta i landet med 74 195 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats