Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Nordanstig

Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 370 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 49:e lägsta i landet med 46 498 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats