Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Nordanstig

Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 370 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats