Ekonomifakta

Befolkningsökning, Nordanstig

Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 370 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 78:e lägsta i landet med −1,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats