Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det tredje högsta i landet med 15,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats