Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 98:e högsta i landet med 73 833 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats