Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 644 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats