Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats