Ekonomifakta

Andel högutbildade, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 22,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats