Ekonomifakta

Skattesats, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Kommunalskatten är 34,55 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats