Ekonomifakta

Befolkningsökning, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med −0,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats