Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det 83:e lägsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats