Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Nässjö

Nässjö kommun

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 648 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats