Ekonomifakta

Andel högutbildade, Nässjö

Nässjö kommun

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 648 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats