Ekonomifakta

Medelålder, Nässjö

Nässjö kommun

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och har 31 648 invånare. Värdet för medelålder är det 36:e lägsta i landet med 42,2 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats