Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Nacka

Nacka kommun

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 110 633 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjunde lägsta i landet med 54 565 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats