Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Nacka

Nacka kommun

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 110 633 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats