Ekonomifakta

Andel högutbildade, Nacka

Nacka kommun

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 110 633 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tionde högsta i landet med 43,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats