Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Munkfors

Munkfors kommun

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 669 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 32:a lägsta i landet med 77,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats