Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Munkedal

Munkedals kommun

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 502 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 93:e högsta i landet med 74 166 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats