Ekonomifakta

Befolkningsökning, Munkedal

Munkedals kommun

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 502 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 99:e lägsta i landet med −0,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats