Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Mullsjö

Mullsjö kommun

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 577 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 25:e lägsta i landet med 12,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats