Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Mullsjö

Mullsjö kommun

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 577 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 823 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats