Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Mullsjö

Mullsjö kommun

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 577 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats