Ekonomifakta

Andel högutbildade, Mullsjö

Mullsjö kommun

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 577 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats