Ekonomifakta

Befolkningsökning, Mullsjö

Mullsjö kommun

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 7 577 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 51:a högsta i landet med 2,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats