Ekonomifakta

Befolkningsökning, Mörbylånga

Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 16 144 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 24:e högsta i landet med 4,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats