Ekonomifakta

Befolkningsökning, Mora

Mora kommun

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 536 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 0,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats