Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Mönsterås

Mönsterås kommun

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 134 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 38:e högsta i landet med 79 455 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats