Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Mönsterås

Mönsterås kommun

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 134 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats