Ekonomifakta

Andel högutbildade, Mönsterås

Mönsterås kommun

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 134 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 100:e lägsta i landet med 17 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats