Ekonomifakta

Befolkningsökning, Mönsterås

Mönsterås kommun

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 134 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 87:e lägsta i landet med −1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats