Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Mölndal

Mölndals stad

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 534 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 12:e högsta i landet med 58 969 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats