Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Mölndal

Mölndals stad

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 534 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 33:e lägsta i landet med 3,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats