Ekonomifakta

Andel högutbildade, Mölndal

Mölndals stad

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 534 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 12:e högsta i landet med 40,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats