Ekonomifakta

Befolkningsökning, Mölndal

Mölndals stad

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 534 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 99:e högsta i landet med 0,9 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats