Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Mjölby

Mjölby kommun

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 576 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 369 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats