Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Mjölby

Mjölby kommun

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 576 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats