Ekonomifakta

Befolkningsökning, Mjölby

Mjölby kommun

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 576 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 60:e högsta i landet med 2,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats