Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Markaryd

Markaryds kommun

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 076 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 15:e lägsta i landet med 44 441 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats