Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Markaryd

Markaryds kommun

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 076 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats