Ekonomifakta

Befolkningsökning, Markaryd

Markaryds kommun

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och har 10 076 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 28:e lägsta i landet med −2,9 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats