Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Mark

Marks kommun

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 287 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 70 079 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats