Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Mark

Marks kommun

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 287 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 98:e högsta i landet med 5,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats