Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Mark

Marks kommun

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 287 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats