Ekonomifakta

Andel högutbildade, Mark

Marks kommun

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 287 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats